Banner
Ontwikkeling Lesmateriaal
lesmateriaal

Heeft u voor het vak Duits behoefte aan materialen
die geschikt zijn voor competentiegericht leren?

TaalvoorAllemaal.nl werkt op projectbasis en
ontwikkelt lesmaterialen op maat.

 

 

 

Opdrachtgevers

Opdrachtgever Duitse Taal voor AllemaalOpdrachtgever Duitse Taal voor AllemaalOpdrachtgever Duitse Taal voor Allemaal

 

 

 

ICT XS Webhosting